درباره زندگی اصغرقندچی

راه اندازی کارخانه با سرمایه یک تومانی

کد: 13980510434900005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): زندگی به کام او پیش می‌رفت. بیش از 2 هزار نیروی کار داشت. برای توسعه کارش جشن می‌گرفت و به قطب صنعتی کشور تبدیل شده بود. سوله کارخانه‌اش در خیابان قزوین مدام بزرگ و بزرگتر می‌شد تا جایی که ناگهان بازی تغییر کرد.

راه اندازی کارخانه با سرمایه یک تومانی
انقلاب ظهور کرد. جوانان سراسر شوق و شور به جان سرمایه‌داران افتادند و تعدادی را به درستی و تعدادی را به اشتباه قربانی شهوت گسترش عدالت ملی کردند. اصغرقندچی از خانواده متدین آمده بود و ریشه‌های مذهبی داشت. برهمین اساس هم به ذهنش خطور نمی‌کرد، سرو کارش به مصادره و زندان بی‌افتد. زمانی که در ایران غوغای انقلابی برپا بود او برای ابطال سفارش 4 هزار قطعه به امریکا سفر کرده بود. دوستانش به او تذکر دادند همان‌جا بماند و راهش را به سمت ایران پیش نگیرد

ایران کاوه به سرعت پا گرفت. قندچی در توضیح کارش می‌گوید:« اتاق ماشین و زیربندی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را همین جا تولید می‌‌‌‌‌کردیم تو کارخانه و موتور، گیربکس و دیفرانسیل را هم سفارش می‌‌‌‌‌دادیم می‌‌‌‌‌آوردند و روی بدنه نصب می‌‌‌‌‌کردیم. البته به مرور زمان توی ساخت قطعات دیگر هم کارهایی انجام دادیم و شاید اگر تا الان کارخانه ادامه حیات داده بود، 100 درصد تولید همین جا انجام می‌‌‌‌‌شد.» همکار اصلی او امریکایی‌ها بودند:« گاهی چون جاده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما خاکی بود هر روز یکی از قطعات ماشین‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌شکست، به خاطر همین دائم به امریکایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌گفتیم و آخر سر هم کار به اینجا رسید که آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شوخی به ما می‌‌‌‌‌گفتند: ماشین امریکایی برای جاده امریکایی؛ ما هم با توجه به تغییراتی که می‌‌‌‌‌دادیم تو ماشین‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌‌‌‌‌گفتیم: ماشین ایرانی برای جاده ایرانی.»

انقلاب ظهور کرد. جوانان سراسر شوق و شور به جان سرمایه‌داران افتادند و تعدادی را به درستی و تعدادی را به اشتباه قربانی شهوت گسترش عدالت ملی کردند. اصغرقندچی از خانواده متدین آمده بود و ریشه‌های مذهبی داشت. برهمین اساس هم به ذهنش خطور نمی‌کرد، سرو کارش به مصادره و زندان بی‌افتد. زمانی که در ایران غوغای انقلابی برپا بود او برای ابطال سفارش 4 هزار قطعه به امریکا سفر کرده بود. دوستانش به او تذکر دادند همان‌جا بماند و راهش را به سمت ایران پیش نگیرد

منتشر شده در سرویس:

کارخانه دار