فعالیت‌های تولیدی چگونه است؟

کد: 13980514445020005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): آخرین شاخص‌های خرید مدیران تصویر پیچیده و جالب توجهی را به نمایش گذاشته‌است.

فعالیت‌های تولیدی چگونه است؟
فعالیت‌های تولیدی چگونه است؟

حوزه یورو روزهای متفاوتی را پشت سر می‌گذارد که نسبت به گذشته به نظر ضعیف می‌آید. مهم‌ترین دلیل آن نیز تعرفه‌های جدیدی است که وضع شده و وضعیت را دگرگون کرده‌است. بخش تولید روسیه کوچک‌تر شده اما حوزه یورو به‌رغم ضعفی که در چند ماه گذشته داشته، اکنون به نظر می‌رسد دوباره جان گرفته و در مسیر بهبود قدم برمی‌دارد.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز