بلوغ شرکت‌ها با خصوصی‌سازی

کد: 13980516445080005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): اکوسیستم وال‌استریت در حال تغییر است. شرکت‌های بسیاری به صورت دولتی فعالیت می‌کنند؛ در گذشته تعداد این شرکت‌ها بیشتر بوده‌است.

بلوغ شرکت‌ها با خصوصی‌سازی
بلوغ شرکت‌ها با خصوصی‌سازی

اما اکنون فضا به کلی تغییر کرده‌است؛ اکثر شرکت‌ها به سمت خصوصی‌سازی گام برداشته‌اند. اکونومیست در این نمودار نشان داده که چه کشورهایی بیشتر برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خود تلاش کرده‌اند. این‌طور که پیداست در امریکای شمالی بیش از سایر نقاط دنیا برای خصوصی‌سازیِ شرکت‌ها قدم برداشته شده‌است. 

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز